Nekategorisano

DA SE NE ZABORAVI !!

PROJEKTI VODOPRIVREDE

U prijašnjem sazivu VLADE TK-a a u čijem je sastavu bio i gospodin Husein Topčagić u Gradačac je zahvaljujući njemu uloženo u vodoprivredu cca 2.700.000,00KM kroz različite projektne aktivnosti.

 • Učešće u finansiranju troškova rada postrojenja za tretman otpadnih voda Gradačac
 • Rekonstrukcija općinskog vodovodnog sistema u ulici Hazna, općina Gradačac
 • Rekonstrukcija općinskog vodovodnog sistema u ulici Bagdale, općina Gradačac
 • Regulacija rijeke Gradašnice u dužini 300 m-faza IV, općina Gradačac
 • Rekonstrukcija vodovodne mreže u ulici Požaričkih branilaca dio Kikići
 • Hitne intervencije na vodotocima II kategorije po prioritetima lokalne samouprave
 • Subvencioniranje potrošnje električne energije i hemikalija za rad postrojenja za prećiščavanje otpadnih voda, općina Gradačac
 • Izrada glavnog projekta i revizija “Nove fekalne kanalizacione mreže za MZ Hrgovi Donji“
 • Izrada glavnog projekta i revizija “Nove fekalne kanalizacione mreže za MZ Vučkovci“
 • Izrada glavnog projekta i revizija “Nove fekalne kanalizacione mreže za MZ Toke“
 • Izrada potisnog cjevovoda u cilju obezbjeđenja dodatnih količina vode za MZ Vida i Gradačac
 • Detaljna hidrogeološka istraživanja za potrebe zahvatanja dodatnih količina podzemnih voda u izvorištu „Vrelo“ Mionica, općina Gradačac
 • Glavni projekat rekonstrukcije postojećeg vodovodnog sistema Gradačac sa okolnim naseljima-Nova industrija i Ledenice Donje i Gornje, općina Gradačac
 • Izgradnja rezervoara za akumulaciju pitke vode“Fazlići“, općina Gradačac
 • Rezerva izvođenja radova –rekonstrukcija postojećeg vodovodnog sistema Gradačac sa okolnim naseljima-Okanovići faza I, Gradačac
 • Učešće u finansiranju rada postrojenja za tretman otpadnih voda u Gradačcu (troškovi električne energije), općina Gradačac
 • U toku je dodjela koncesije vodovodu  „Domažić“
 • Dodjeljena je koncesija izvorištu „Vrelo“ Mionica
 • Izgradnja dijela vodovodnog cjevovoda od izvorišta “Ponor“ Gornji Hrgovi do rezervoara „Jelovče selo“, općina Gradačac
 • Rekonstrukcija i dogradnja vodovodne mreže u MZ Lukavac Gornji, općina Gradačac
 • Izgradnja odvodne fekalne kanalizacije u dijelu MZ Svirac, naselje Mejremići, općina Gradačac

PRESS SLUŽBA PDA GRADAČAC

 

 

Povezani članci

DA LI SMO DOTAKLI DNO DNA

ODRŽANA TRINAESTA SJEDNICA GRADSKOG ODBORA PDA GRADAČAC

GRAD GRADAČAC: IMPLEMENTIRANI PROJEKTI BIVŠE VLADE TUZLANSKOG KANTONA (PDA-SBB)

Ostavite komentar