O NAMA

POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE BiH

IZBORNA PLATFORMA

„JAKA I PROSPERITETNA LOKALNA ZAJEDNICA“

Gradačac, 2020.

CILJEVI I NAČELA GO PDA GRADAČAC

 • jačati i unaprijediti lokalnu zajednicu,
 • uvažavati svakog čovjeka pružajući mu mogućnost da živi u zdravom okruženju,
 • ulagati u lokalnu zajednicu, njene institucije i organizacije,
 • ulagati u ljudske resurse i stvarati ambijent za neometan i efikasan rad sa
  neophodnim sredstvima i opremom.

PDA će maksimalno uložiti svoj angažman i nastaviti sa projektnim aktivnostima razvijanja lokalne zajednice u skladu sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi i UN Agendom za održivi razvoj.

IZBORNA PLATFORMA GO PDA GRADAČAC

 • Izborna platforma ima za cilj ponuditi jasna riješenja svih nagomilanih problema u lokalnoj zajednici od infrastrukture,ekonomskog razvoja,položaja
  mladih,kulture,sporta,zdravstvene zaštite,boračko- invalidske i socijalne
  zaštite,turizma,nevladinog sektora i drugih bitnih pitanja.

AKTIVNOSTI GO PDA GRADAČAC

 1. POVOLJNO POSLOVNO OKRUŽENJE
 2. PODUZETNIŠTVO
 3. POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ
 4. TURIZAM I TURISTIČKI POTENCIJALI GRADA GRADAČCA
 5. KOMUNALNA I SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA
 6. GRADSKA UPRAVA
 7. JAVNA PREDUZEĆA
 8. OBRAZOVANJE
 9. SIGURNOST GRAĐANA U LOKALNOJ ZAJEDNICI
 10. SPORT I KULTURA
 11. BORAČKO- INVALIDSKA I SOCIJALNA ZAŠTITA
 12. ZDRAVSTVO
 13. POLOŽAJ MLADIH
 14. NEVLADIN SEKTOR

1. POVOLJNO POSLOVNO OKRUŽENJE

 • U cilju efikasnosti i jačanja poslovnog okruženja osnovat ćemo u okviru gradske uprave odjeljenje koje će se baviti lokalnim ekonomskim razvojem za što jednostavnije pokretanje biznisa i skraćenje administrativnih procedura izdavanja građevinskih i drugih dozvola.
 • Kroz prostorno planiranje revidirati Prostorni plan grada Gradačac i izmijeniti Regulacioni plan i prilagoditi ga potrebama građana i privrednika.
 • Prema višim organima ćemo pripremati i kandidirati sve kapitalne projekte grada.
 • Poduzet ćemo mjere rješavanja i proširivanja industrijskih zona.

2. PODUZETNIŠTVO

 • U cilju razvoja poduzetništva malih i srednjih biznisa i obrta uvest ćemo poticajne aktivnosti u vidu pokretanja istih te motivisanje mladih da pokrenu svoje vlastite biznise.
 • Poticati razvoj ženskog poduzetništva kroz posebne programe poticaja i druge vrste pomoći.
 • U odjeljenju za ekonomski lokalni razvoj osposobit ćemo kadrove koji će pružati pomoć pri pokretanju biznisa, naročito mladima, kroz savjetovanje biznis planiranja i apliciranja na projekte prema višim nivoima i EU.
 • U cilju razvoja poduzetništva uvest ćemo refundaciju odobrenih sredstava za razvoj istih.

3. POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ

 • Osnovni zadatak će nam biti ulaganje u poljoprivredu i ruralni razvoj kroz aktiviranje neiskorištenih resursa te time stvarati povoljni ambijent za bavljenje poljoprivredom.
 • Osigurati pravedan,transparentan i efikasan sistem poticaja, kako na lokalnom nivou kroz subvencioniranje, tako uvezujući se i sa drugim nivoima vlasti.
 • Organizirati aktuelne edukacije i obuke iz oblasti poljoprivrede.
 • Pružati informacije i pomoć prilikom registracije poljoprivrednih gazdinstava i njihovih obaveza.
 • Stvarat ćemo ambijent za bolji razvoj stočarstva i domaće proizvodnje, pri tome imajući u vidu razpoložive domaće resurse.
 • Dati prioritet proizvodnji mesa i mlijeka, proizvodnji voća i povrća, proizvodnji povrća u zatvorenom prostoru (plastenička proizvodnja).
 • Uspostaviti u svim mjesnim zajednicama otkupne stanice i dorađivačke kapacitete kroz posebne poticaje(oslobađanje od rente, raznih taksi i sl.)i stimulirati izgradnju razhladnih kapaciteta.

4. TURIZAM I TURISTIČKI POTENCIJALI GRADA GRADAČCA

 • Svjesni dosadašnjih nedovoljnih ulaganja i zapostavljanja turističkih potencijala grada Gradačac bit će nam obaveza iste pokrenuti,urediti turistički atraktivna mjesta i promovisati ih, poput Gradine, Banje Ilidže, jezera Hazne i Vidare, oklopnog voza te drugih zanimljivih turističkih atrakcija grada a sve u cilju što veće posjete turista.
 • Pokrenuti incijativu restauriranja i obnove kompleksa Starog dijela grada -Gradine i sadržaje prilagoditi turističkim potrebama.
 • Podržati nevladin sektor koji se bavi promocijom i razvojem turizma u Gradačcu.
 • Izraditi studiju turističkih potencijala grada Gradačaca kao polazni dokument za izradu strategije razvoja turizma na području grada Gradačac.
 • Formirati posebne budžetske stavke i planirati sredstva za finansiranje i sufinansiranje projekata turizma.
 • Оbzirom da je Gradačac sajamski grad,podržavat ćemo organizaciju sajmova i izložbi.
 • Definisati subjekte razvoja turizma na području grada i iste aktivirati u radu Skupštine Turističke zajednice grada Gradačca, te formirati Turistički ured.

5. KOMUNALNA I SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

 • Posebno ćemo se zalagati za izgradnju infrastrukturnih objekata kako u gradu tako i svih mjesnih zajednica na području Gradačca.
 • Adaptaciju i rekonstrukciju gradskih ulica u cilju rasterećenja saobraćaja u glavnoj ulici.
 • Izgradnju i adaptaciju parking mjesta, parking kod Doma zdravlja Gradačac vratit ćemo njegovoj svrsi i namjeni te iznaći mogućnost izgradnje gradske garaže.
 • Naplatu parkinga vozila obezbijedit ćemo na posebno uređenim i označenim mjestima.
 • Realizirat ćemo započete projekte vodosnadbijevanja i vršiti rekonstrukciju vodovodne mreže ( zamjena kancerogenih azbestnih cijevi iz šezdesetih godina prošlog stoljeća).
 • Uspostaviti kanalizacionu mrežu, prvenstveno tamo gdje otpadne vode prijete pokretanjima klizišta.
 • Uspostaviti javnu rasvjetu u svim mjesnim zajednicama i industrijskoj zoni gdje ista nedostaje, smanjiti troškove javne rasvjete uvođenjem led tehnologije.
 • Osavremeniti zelenu pijacu sa funkcijom plasmana ponude i prodaje domaćih poljoprivrednih proizvoda tokom dana( ne samo petkom) i time pomoći, kako poljoprivrednim proizvođačima tako i građanima u smislu svakodnevne kupovine zdravih i svježih proizvoda.

6. GRADSKA UPRAVA

 • Osnovni cilj će nam biti restruktuiranje gradske uprave i stvaranje efikasnije i funkcionalnije uprave sa svim neophodnim službama i odjeljenjima koja će odgovoriti zahtjevima građana sa jedne strane, poduzetnicima sa druge strane i obezbjediti zaposlenima nesmetan i efikasan rad.
 • U službama u kojima postoji neefiksnost nakon provedenog istraživanja zbog nedovoljnog znanja službenika obezbjedit ćemo edukacije i neformalna obrazovanja istih u cilju što efikasnijeg obavljanja poslova na kojima rade.
 • Nakon utvrđivanja stanja u budžetu provest ćemo mjere za smanjenje deficita i zalagati se da isti stabiliziramo i preokrenemo trend u suficit.
 • Formirati poticaje za razvoj malih,srednjih preduzeća i obrta u cilju njihovog razvoja i održivosti.
 • Uspostavit ćemo Centar za podršku poduzetnicima i Centar za pružanje pravne pomoći građanima.
 • Podržavat ćemo razvoj amaterskih sportova za rekreaciju i razvoj djece i mladih te starije populacije.
 • Uradit ćemo strategiju razvoja sporta i posebno nagrađivati vrhunski postignute rezultate pojedinaca i timova.
 • Osnovat ćemo Gradsku viječnicu sa galerijom i stalnom izložbenom postavkom.

7. JAVNA PREDUZEĆA

 • Izvršit ćemo restruktuiranje javnih preduzeća.
 • Strateški unaprijediti javna preduzeća kroz organizaciju savremenog upravljanja i vođenja menadžmenta te odgovarajućih kompetencija i zvanja.
 • Zalagat ćemo se da cijena pitke vode bude u skladu sa tržisnim uslovima u odnosu na cijenu koju je postavila, još uvijek, aktualna vlast.
 • Organizovat ćemo rad JP Stambenog preduzeća da redovno preduzima aktivnosti na uređenju i održavanju stambeno poslovnih objekata i objekata kolektivnog stanovanja.
 • Zalagat ćemo se da održavanje javnih i lokalnih puteva u zimskom periodu bude efikasnije i da službe i firme koje će raditi budu spremne a građani zadovoljni.

8. OBRAZOVANJE

 • Zalagat ćemo se za moderan i funkcionalan obrazovni sistem neopterećen ideologijama i netolerancijama te usklađen prema potrebama tržišta rada.
 • Poboljšati uslove rada u osnovnim i srednjim školama rekonstrukcijom adaptacijom postojećih objekata i izgradnjom fiskulturnih sala prema potrebama.
 • Stavit ćemo u funkciju novoizgrađene školske objekte i prilagoditi ih potrebama učenika koji su do sada putovali u objekte drugih škola.
 • Za uslove i potrebe privrede angažovati se i podsticati posebnim uslovima učenike da završavaju deficitarna zanimanja.
 • Za najuspješnije učenike obezbijedit ćemo odgovarajuće stipendije za daljnje školovanje.
 • Realizirat ćemo i omogućavati zapošljavanje pripravnika i volontera u cilju stjecanja prvog radnog iskustva.

9.SIGURNOST GRAĐANA U LOKALNOJ ZAJEDNICI

  • Sigurnost građana u lokalnoj zajednici će nam predstavljati prioritet.
  • U okviru podizanja stepena sigurnosti građana postavit ćemo videonadzor u gradskom središtu i na drugim mjestima na kojima je to neophodno.
  • Prioritet će biti zbrinjavanje pasa lutalica.
  • Obezbjedit će se adekvatni prilazi školama i autobusnim stajalištima radi sigurnosti građana i djece.
  • Insistirat će se na većoj sigurnosti građana i zaštiti njihove imovine.
  • Uspostaviti i održavati efikasna saradnja sa institucijama i društvima koji obezbjeđuju i mogu obezbjediti veću sigurnost građana.
  • Posebnu saradnju u cilju efikasnosti posvetit će se Dobrovoljnom vatrogasnom društvu i Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici.

10. SPORT I KULTURA

 • Zalagat ćemo se za unaprijeđenje i razvoj kulturnih i sportskih događaja.
 • Rekonstruisat ćemo kulturne i sportske objekte i terene (sa posebnim osvrtom na Sportsko-rekreativni centar Banja Ilidža i gradsku sportsku dvoranu Skenderija), također ćemo rekonstruisati i adaptirati postojeću zgradu kina sa savremenom pozorišnom kinosalom i pretečim kulturnim sadržajem.
 • Zalagat ćemo se da grad Gradačac u svom sadržaju ima i obezbjedi što više kulturnih i sportskih događaja i opravda dodijeljeni status grada.
 • Oživjet ćemo sve kulturne događaje koji su zamrli,a po kojima je ovaj grad nekada bio prepoznatljiv i koji su bili tradicija ( Književni susreti, kulturna događanja u okviru društva Preporod, Likovna kolonija i slično)
 • Podržat ćemo razvoj dosadašnjih i osnivanje novih kulturno-umjetničkih društava u cilju predstavljanja grada u najboljem svjetlu.
 • Planirat ćemo u budžetu Grada više sredstava nego do sada za projekte vezane za sport i kulturu.
 • Podržavat ćemo razvoj amaterskih sportova za rekreaciju i razvoj djece i mladih te starije populacije.
 • Uradit ćemo strategiju razvoja sporta i posebno nagrađivati vrhunski postignute rezultate pojedinaca i timova.
 • Osnovat ćemo Gradsku viječnicu sa galerijom i stalnom izložbenom postavkom.

11. BORAČKO – INVALIDSKA I SOCIJALNA ZAŠTITA

 • Osnovni cilj će nam biti rekonstruisati i obnoviti centralni spomenik kako dolikuje herojskoj odbrani ovog grada u periodu 1992-1995. godine i time čuvati šehide i borce od zaborava.
 • Cilj će nam biti uspostaviti jedinstveno udruženje boračke populacije.
 • Podržavat ćemo razvoj i realizaciju projekata pomoći boračkim populacijama.
 • Zalagat ćemo se za obezbjeđenje novčane pomoći nezaposlenim borcima.
 • Pružat ćemo pomoć pri stambenom zbrinjavanju.
 • U budžetu Grada predvidjet ćemo finansijsku podršku boračkim populacijama.
 • Dosljedno i trajno ćemo čuvati tekovine odbrambeno – oslobodilačke i antifašističke borbe Armije RBiH i tekovine NOR-a (1941-1945).
 • Značajne datume obilježavati redovno i dostojanstveno njegujući tradiciju.
 • U oblasti socijalne zaštite podržavati proširenje porodice kroz različite segmente (pomoć u liječenju steriliteta, pomoć porodiljama, jednokratne pomoći za svaku rođenu bebu na području grada Gradačac).
 • Pružati pomoć socijalno ugroženim kategorijama.
 • Voditi brigu o starim i iznemoglim licima i penzionerima.
 • Subvencionirati plaćanje komunalnih usluga za socijalno ugrožena lica.
 • U saradnji sa NVO koji se bave segmentom socijalne zaštite podržavati i pomoći pri apliciranju gdje se zahtjeva i traži podrška lokalne zajednice.
 • Pomagati, obnavljati i afirmirati ustanove koje se brinu o djeci i odraslim osobama sa posebnim potrebama.

12. ZDRAVSTVO

 • Kada je zdravstvo u pitanju, ono je prioritet prioriteta, imajući u vidu sadašnje stanje, zahtijeva hitno unaprijeđenje rada postojeće ustanove.
 • Poboljšati zdravstvenu zaštitu u cilju „građanin i zdravlje“ na prvom mjestu.
 • U odnosu na date okolnosti i postojeće stanje zalagati se da Domu zdravlja Gradačac vratimo status bolnice i obezbijedimo isti kvalitetnim i stručnim zdravstvenim kadrom.
 • Vraćanjem statusa bolnice građane bismo poštedili odlazaka u UKC Tuzla i time obezbijedili preventivno djelovanje i smanjili troškove njihovog liječenja.
 • Kroz udruženja koja se bave segmentom zdravlja zajednički promovisati zdravlje i zdrav način života.
 • U onim segmentima u kojima je to moguće povezati javnu zdravstvenu ustanovu sa privatnim u pružanju adekvatne neophodne pomoći i liječenju građana.
 • Kadrovski ojačati rad JZU Banja Ilidža.

13. POLOŽAJ MLADIH

 • Revidirati strategiju za mlade i upoznati se sa realizacijom dosadašnjih aktivnosti.
 • Promocije,pomoć,edukacije i savjetovanje u razvoju omladinskog poduzetništva.
 • Podsticat ćemo zapošljavanje i samozapošljavanje mladih.
 • Promocija stalnog obrazovanja kako formalnog tako i neformalnog i zalaganje za cjeloživotno učenje.
 • Uključivanje mladih kroz društvene aktivnosti, kroz kulturu, sport i nevladin sektor koji se u svom segmentu bavi mladima.

14. NEVLADIN SEKTOR

 • Izvršiti reviziju nevladinog sektora i dati prednost onim udruženjima koja rade i koja se tiču razvoja lokalne zajednice i društva u cjelini.
 • Uvesti transparentno i isključivo putem javnog oglasa i poziva podnošenje prijava prijedloga projekata.
 • Nagraditi i podržati inovativne i održive projekte.

Dosadašnje projektne aktivnosti koje je PDA Gradačac realizirala

Zahvaljujući gospodinu Huseinu Topčagiću dok je bio u Vladi TK-a (2014-2018.) i obnašao funkciju ministra MUP-a TK –a u Gradačcu je realizirano kroz projektne aktivnosti cca 15.000.000,00 KM.

Zadatak nam je nastaviti u kontinuitetu i realizirati kroz programske ciljeve i načela GO PDA Gradačac nove projektne aktivnosti te gradu Gradačac dati smisao grada.

  • OBRAZOVANJE uloženo je 1.614.000,00 KM
  • PUTNA INFRASTRUKTURA uloženo je 2.745.000,00 KM
  • POLJOPRIVREDA uloženo je 3.040.156,40 KM
  • VODOPRIVREDA uloženo je 2.714.531,36 KM
  • PROSTORNO UREĐENJE I OKOLIŠA uloženo je 649.404,04 KM
  • BORAČKA POPULACIJA uloženo je 3.000.000,00 KM
  • POLICIJSKA UPRAVA I POLICIJSKA STANICA Graadačac – 470.000,00 KM
  • OSTALE AKTIVNOSTI (spomenici,vjerske zajednice,sport i kultura,sajamske
   manifestacije) uloženo je 300.000,00 KM i dr.

R E Z I M E

Navedene ciljeve i aktivnosti nećemo moći implementirati bez pune podrške
građana.
Podržite naše kandidate a mi obećavamo da ćemo ispuniti sve zadate ciljeve i aktivnosti.

ISTINA, JEDNAKOST, PROSPERITET!
RAD I ODGOVORNOST!

KANDIDAT ZA GRADONAČELNIKA GRADA GRADAČCA

KANDIDATI GO PDA GRADAČAC ZA GRADSKO VIJEĆE